Telefoninės konferencijos

Bendravimas telefonu yra paprasčiausias ir dažniausias bendravimo būdas. Tačiau jo efektyvumas priklauso nuo garso kokybės, ypač jei telefoniniame pokalbyje dalyvauja grupė arba kelios skirtingose vietose esančios žmonių grupės. Tačiau kai telefoninis pokalbis trunka ilgai, balso švarumas, aiškumas ir suprantamumas yra lemiamas faktorius, turintis įtakos pokalbio rezultatui. Kokybiškas garsas telefoninės konferencijos metu nevargina, leidžia susikaupti, geriau įsigilinti į pokalbio temą, taip pat suteikia galimybę apsikeisti papildoma garsine informacija: garso įrašais, muzika ar vaizdo įrašų garso takeliais. Yra galimybė vykstantį pokalbį įrašyti.

 

   

Bendravimą labai palengvina konferenciniai telefonai (Pvz. Polycom  arba Konftel ). Jau iš pirmo žvilgsnio matyti, kad tai nėra paprasčiausi telefonai. O naudodamiesi pastebėsite bendravimo kokybę. Posėdžiai, kuriuose turi dalyvauti kituose miestuose ar šalyse esantys pašnekovai, taps žymiai efektyvesni, sutrumpės jiems skiriamas laikas, greičiau bus priimami sprendimai.
Telefoniniam ryšiui naudojamos įprastos (analoginės) telefono linijos. Konferencinis ryšys (daugiau kaip du pašnekovai vienu metu) galimas tada, kai tai leidžia turima telefonų stotelė arba telekomunikacinių paslaugų teikėjas. Mes rekomenduojame Zoom.us universalią bendradarbiavimo platformą. Ji leidžia nemokamai susijungti į telefoninę konferenciją 100 (ir daugiau) dalyvių, skambinant telefonų numeriais daugiau nei 90 pasaulio šalių.

Štai kelios situacijos, kuriose konferencinis telefonas yra nepamainomas:

  • Pas jus ant stalo paprastas telefonas, taip pat turintis „laisvų rankų" režimą. Vyksta pokalbis su nutolusiu pašnekovu. Jūs kalbate, bet tuo pat metu pašnekovo negirdite, taigi, nesuprantate jo reakcijos į jūsų ką tik išsakytas mintis. It tik nustoję kalbėti išgirstate pašnekovo pasakyto sakinio nuotrupą. O jeigu jūs labai energingas ir aktyvus, pašnekovas negali jūsų pertraukti (kaip tai galbūt įvyktų kalbant gyvai prie posėdžių stalo), nes jūs negirdite jokio garso iš nutolusios pusės. Tai pagrindinė konferencinio pokalbio problema, kai kalbantysis tuo pačiu metu tiesiog negali išgirsti (dėl vienpusio garso perdavimo) kitos pusės.
  • Posėdžių kambaryje keliese sėdite prie stalo. Skambinate iš salėje esančio paprasto telefono, naudodami „laisvų rankų" režimą. Užsimezga diskusija, tačiau pašnekovas, kuriam skambinate, sunkiai supranta vieną iš jūsų. O to priežąstis - telefonas į šį kalbėtoją atsuktas „nugara" ir nutolęs pašnekovas šį kalbėtoją girdi daug silpniau. Ši problema atsiranda dėl paprastame telefone naudojamo vienkrypčio mikrofono - jis jautriausias tik viena kryptimi.
  • Posėdžių salėje vyksta susitikimas, kurio metu vyksta telefoninis konferencinis pokalbis su jūsų partneriais. Susitikimo metu salėje naudojate projektorių, kuriuo rodote susirinkusiems informaciją iš kompiuterio. Projektorius stovi greta paprasto telefono, per kurį bendraujate naudodami "laisvų rankų" režimą. Partneriai pokalbio metu nuolat skundžiasi, kad jus blogai girdi ir nuolatos prašo pakartoti arba kalbėti garsiau. Taip atsitinka dėl to, kad jūsų telefonas sustiprina ir perduoda ne tik kalbančiojo balsą, bet ir projektoriaus ventiliatoriaus ūžesį. Tas pats atsitinka ir su salės kondicionavimo sistemos, kitos technikos skleidžiamu triukšmu, kavos puodelių skambėjimu, sklaidomų popieriaus lapų šlamesiu ir panašiais garsais.
  • Konferencijos metu naudojatės braižymo lenta, todėl kalbėtojams tenka pakilti iš vietos ir prie lentos išreikšti savo mintis vizualiai. Tame pačiame pokalbyje dalyvauja jūsų kolegos iš kito miesto, su kuriais susisiekėte paprastu telefonu ir bendraujate naudodami "laisvų rankų" režimą. Nutolę pašnekovai negali jūsų kalbos suprasti, jeigu salėje nuolat judate iš vienos vietos į kitą. Tokia yra paprasto telefono problema, nes jis turi tik vieną mikrofoną ir nesugeba tiksliai nustatyti, iš kur sklinda garsas.

Daugiausiai naudos visi gausite, jeigu konferenciniai telefonai bus ant stalo pas jus ir kitus nutolusius pokalbio dalyvius. Tik taip pajusite pilnaverčio, gyvo bendravimo ekspresyvumą ir aiškiai suprasite visus pokalbyje pasakytus žodžius.

Tai akivaizdžiai pagerins jūsų darbo efektyvumą ir pagreitins visų sprendimų priėmimą.

Siūlome ZoomPolyKonftelLifesize platformas ir įrangą telekonferencijoms.