Mokymo įstaigoms

Mokymo proceso organizavimas


Mokyklos šiais laikais nebeįsivaizduojamos be kompiuterių klasių, o informacinių technologijų sprendimai vis labiau skverbiasi į pagalbą mokytojui, siekia padėti ir palengvinti organizuoti patį mokymosi procesą.

Mūsų siūloma NetSupport School programinė įranga yra viena geriausių ir moderniausių pagalbos mokytojams priemonių rinkoje. Naudodami ją, mokytojai akivaizdžiai sumažina laiką, sugaištamą dirbant su kiekvienu mokiniu atskirai, tad mokinių mokymas bei pačių mokinių mokymasis tampa žymiai efektyvesnis.

Pagrindinės NetSupport School savybės:
 • stebėti / valdyti mokinių kompiuterius (Windows (10/8.1/8/7/Vista/XP), Android bei Chrome, taip pat Mac bei Linux (jeigu juose instaliuota NetSupport Assist);
 • stebėti / valdyti klasės spausdintuvus, matyti, kas, ką ir kur spausdina;
 • valdyti kompiuterių įrenginius: leisti ar uždrausti informacijos įrašymą ir nuskaitymą į/iš USB ir CD/DVD įrenginių, garso įrangos naudojimą;
 • pamokos metu pagal temą kurti mokiniams klausimynus;
 • suprojektuoti ir pateikti mokiniams individualius testus;
 • stebėti mokinių atsakymų į testus eigą realiame laike;
 • stebėti / apriboti atskirų programų paleidimą ir naudojimąsi mokinių kompiuteriuose;
 • stebėti / apriboti Internet tinklalapių naudojimą;
 • apriboti / filtruoti Internet paieškos sistemų pateikiamus rezultatus nuo nepageidaujamo turinio;
 • užtemdyti mokinių kompiuterių ekranus, apriboti naudojimąsi pele ir klaviatūra;
 • parodyti mokytojo kompiuterio ekrano vaizdą mokinių kompiuteriuose;
 • sukurti ir valdyti grupinius pokalbius (chat) klasėje;
 • stebėti pokalbių programų (Instant messenger) aktyvumą ir naudojimą;
 • stebėti mokinių klaviatūros aktyvumą (renkamą tekstą);
 • paleisti garsinę ar video medžiagą mokinių kompiuteriuose;
 • kartu su mokiniais naršyti Internete;
 • naudotis bendra interaktyvia (Whiteboard) lenta pilname kompiuterio ekrane (fullscreen);
 • įrašyti pamokos užduotis ir mokinio veiksmus pamokos metu į Mokinio žurnalą (Student Journal);
 • stebėti / valdyti kompiuterius, veikiančius bevieliu ryšiu, naudojant Mokinio bevielio kompiuterio buvimo vietos nustatymo funkciją Student Locator;
 • naudotis Mokinio informavimo įrankių juosta (Student Information bar);
 • naudotis Mokytojo įrankių juosta (Teacher bar);
 • teikti nuotolinę pagalbą ir spręsti tiek Mokytojams, tiek mokiniams iškilusias technines problemas mokyklos inžinieriui padės Techniko valdymo pultas (Tech console);
 • girdėti ir kontroliuoti mokinio balsu sakomą informaciją kalbų mokymosi aplinkoje, kalbėtis su mokiniu dvipusiu pokalbiu, netrukdant kitiems besimokantiems;
 • turėti atskiras aplinkas skirtingiems Mokytojams;
 • kontroliuoti saugumą licenzijų, kompiuterių, Active Directory lygyje, priskirti vartotojus Mokinių, Mokytojų, Technikų grupėms. 

 

Ši programinė įranga klasėje mokytojui padeda efektyviai ir greitai atlikti tris pagrindines funkcijas:

 

Mokymas, bendradarbiavimas, testavimas.

Galima parodyti mokytojo ekrano vaizdą atskiram mokiniui ar visiems. Mokytojas gali sukurti ir priderinti testus individualiai, panaudodamas paveikslėlius, tekstinius, audio ir video klausimus.

Mokytojas gali sukurti atskiras mokinių grupes, paskirti vieną mokinių jos lyderiu ir atiduoti jam dalį Mokytojo funkcijų. Pilnas mokymo interaktyvumas pasiekiamas, kai mokiniai pamokos metu gali dėlioti pastabas tiesiog „savo ekrane" arba visi kartu rašyti, piešti bendroje interaktyvioje lentoje.

Test designer programinis modulis gali būti instaliuotas nešiojamoje USB atmintinėje, tad mokytojas testus kurti gali prisėdęs prie bet kurio kompiuterio.

Stebėjimas

Galima matyti iki 16 mokinių kompiuterių ekranų mokytojo ekrane vienu metu (taip pat galima matyti neribotą mokinių kompiuterių ekranų skaičių tiesiog „verčiant" mokytojo ekrano puslapius).

Stebint, kokius interneto tinklalapius mokiniai lanko, galima leisti arba neleisti juos atidaryti, priskirti juos „Leidžiamų" ir „Draudžiamų" sąrašams.

Mokytojas gali stebėti mokinių klaviatūromis renkamą tekstą ir reaguoti tik į nustatytus raktinius žodžius, apie kurių surinkimą klaviatūra jam praneša sistema, sekti, ar mokiniai supranta pamokos užduotis.

 

Pagalba

Prisijungęs per nuotolį, mokytojas gali teikti pagalbą kiekvienam mokiniui atskirai.

Mokytojas gali persiųsti failus iš savo kompiuterio į kitą, reikiamus failus nukopijuoti iš karto į visus mokinių kompiuterius, taupyti elektros energiją, iš savo darbo vietos įjungdamas ar išjungdamas norimus kompiuterius.

 

Mobilus mokytojo valdymo pultas

Mokytojai organizuoti darbą klasėje gali naudodami ir Android arba Apple iOS planšetinius kompiuterius ir mobiliuosius telefonus.

 

Tai yra pilnas klasės kompiuterių valdymo sprendimas.

Valdydamas atskirų programų ir Interneto veiklą, mokytojas gali būti tikras, kad mokiniai dirba tai, ką tuo metu turėtų dirbti - taip efektyviausiai panaudojama mokymo klasės kompiuterinė įranga ir paskirstomas mokytojo dėmesys mokiniams.

 

Techniko valdymo pultas (Tech Console) -

Naudodamasis šia unikalia NetSupport School savybe, mokyklą aptarnaujantis techninis specialistas per nuotolį gali stebėti visus mokyklos kompiuterius ir, prisijungęs prie visos Klasės, atskiro Mokytojo ar Mokinio kompiuterio, suteikti pagalbą.

Aptarnaujantis IT administratorius per Tech Console gali:
 • stebėti visus mokyklos kompiuterius viename lange;
 • stebėti programų ir Interneto naudojimą kiekvieno Mokinio kompiuteryje;
 • kopijuoti failus ir katalogus į pasirinktus / visus kompiuterius;
 • sugrupuoti kompiuterius pagal klases arba fizines jų buvimo vietas;
 • atlikti norimų kompiuterių aparatinės įrangos inventorizaciją (ataskaitas);
 • atlikti norimų kompiuterių programinės įrangos ir jų atnaujinimų inventorizaciją (ataskaitas);
 • matyti ir valdyti sisteminius servisus, procesus ir programas, veikiančias kiekviename kompiuteryje;
 • įjungti, išjungti, perkrauti ir įsiregistruoti į visus klasės kompiuterius per nuotolį;
 • matyti ir keisti kiekvieno kompiuterio NetSupport School programinio kliento nustatymus per nuotolį;
 • suteikti tiesioginę techninę pagalbą bet kurios klasės Mokytojui;
 • kalbėtis su vienu ar keliais Mokiniais ar Mokytojais vienu metu;
 • siųsti perspėjančias žinutes vartotojų grupių ar visiems mokyklos kompiuteriams;
 • prisijungti ir per nuotolį visiškai administruoti bet kurį mokyklos kompiuterį.

 

Mokytojo progamėlę mobiliesiems įrenginiams galite parsisiųsti iš:

  

 

Daugiau informacijos: http://www.netsupportschool.com

Išbandykite nemokamai 30 dienų pilnai veikiančią programą 40 kompiuterių klasėje!

Noriu daugiau informacijos:


*

*

*

*

*